Adres: Jagienki 30, 91-001 Łódź

Adres: Jagienki 30, 91-001 Łódź

Telefon: (+48) 500 692 800

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym + wzór

Na drogach można się spotkać z różnymi sytuacjami. W przypadku jakiś stłuczki lub kolizji można wezwać policję. Jednak tak naprawdę w wielu sytuacjach nie jest to konieczne. Dobrym rozwiązaniem jest wypełnienie specjalnego druku, który ułatwi zakładowi zajmującemu się ubezpieczeniami likwidację szkody. Każdy kierujący powinien posiadać taki druk zawsze przy sobie.

Oświadczenie sprawcy kolizji – co powinno uwzględniać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to bardzo ważna kwestia w przypadku najróżniejszych sytuacji mających miejsce na drogach. Spisując je należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim dokument powinien w jasny i prosty sposób wskazywać na to co się wydarzyło. Trzeba wskazać osobę, która zawiniła i wyszczególnić szkody, które powstały.

Oświadczenie sprawcy szkody to podstawa dalszych kroków, które zostaną podjęte. W oparciu o tej dokument będzie także wypłacone odszkodowanie. Dlatego należy zadbać o to, aby było ono rzetelnie wypełnione. W przypadku pominięcia jakichś informacji lub przekręcenia jakiegoś faktu cały proces wypłacania odszkodowania może się znacznie wydłużyć.

Czas i miejsce powstania szkody oraz okoliczności zdarzenia i szkic kolizji

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać takie informacje jak czas i miejsce wystąpienia danej szkody oraz opis okoliczności zdarzenia. Nie ma jasno określonych zasad związanych ze sporządzaniem opisu, należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. 

Opis powinien być jak najbardziej szczegółowy. Jest to bardzo ważne, ponieważ z czasem zacierają się pewne szczegóły dotyczące zdarzenia, a opis powinien je wiernie oddawać. Uwagę należy zwrócić także na szczegóły, które mogą mieć duże znaczenie podczas rekonstruowania zdarzenia. 

Oświadczenie kolizji drogowej powinien zawierać dokładną datę i godzinę zdarzenia. Jeśli chodzi o miejsce wypadku, musi być ono dokładnie opisane, aby można było bez problemu je zlokalizować. Należy wskazać nazwę miasta oraz ulicę. Warto także podać numer budynku, przy którym doszło do zdarzenia lub wskazać jakiś obiekt, który ułatwi odszukanie miejsca. 

Ostatnim elementem jest opis kolizji. W tej części powinny się znajdować takie informacje jak:

  1. z jakich kierunków przyjechali uczestnicy danego zdarzenia, 
  2. jaka była ich prędkość, 
  3. czy podczas zdarzenia złamano jakieś przepisy ruchu drogowego, 
  4. czy w czasie zdarzenia były jakieś szczególne utrudnienia w ruchu, 
  5. czy kierujący pojazdami sygnalizowali swoje manewry za pomocą kierunkowskazów, 
  6. czy kierujący byli trzeźwi. 

Warto także określić jakie były warunki atmosferyczne podczas zdarzenia i do dokumentacji załączyć prosty szkic.

Oświadczenie szkody auta – co dokładnie zostało uszkodzone

Wzór oświadczenia o kolizji zawiera także miejsce na dokładnie opisanie tego co zostało uszkodzone w wyniku zdarzenia. Jest to niezwykle istotna informacja dla ubezpieczyciela, dlatego należy zadbać o to, aby nie pominąć żadnych, istotnych informacji.

Bez względu na to, czy w wyniku kolizji doszło do drobnego zarysowania karoserii czy większych szkód, należy to dokładnie opisać.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jakich dodatkowych danych wymaga ubezpieczyciel?

Oświadczenie powypadkowe powinno zawierać potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę. Ubezpieczyciel wymaga, aby w tym dokumencie znalazły się takie informacje jak: dane uczestników kolizji, dane pojazdów, które brały udział w kolizji, a także dane dotyczące ubezpieczenia pojazdu osoby odpowiedzialnej za zdarzenie drogowe.

Jeżeli autem kierowała inne osoba niż właściciel pojazdu, należy ten fakt uwzględnić w dokumentacji oraz podać dane właściciela.

Co Ci przysługuje jako pokrzywdzonemu w ramach ubezpieczenia?

Osoba, która została pokrzywdzona w wyniku zdarzenia drogowego, może liczyć na różnego rodzaju rekompensaty w ramach ubezpieczenia. Oczywiście najbardziej popularną formą jest po prostu wypłata odszkodowania za poniesione szkody. Suma wypłaconej rekompensaty jest zależna przede wszystkim od rodzaju oraz wartości szkody, jaką odniosła dana osoba. 

Inne formy rekompensaty to np. holowanie samochodu, czy wynajem samochodu zastępczego z OC sprawcy na czas naprawy szkód poniesionych w wyniku zdarzenia.